اهداف و چشم انداز

مجله تحقیقات بیماریهای گیاهی به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با بیماریهای گیاهی و علوم وابسته از قبیل قارچ‌شناسی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و نماتد شناسی مقاله می‌پذیرد.