کلیدواژه‌ها = نژادNTN
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش ویروس وای سیب زمینی (Potato Virus Y) در شهرستان جهرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-59

کاوس ایازپور؛ فرید ریاحی